Prvi modul obračuna plaća za Odoo v10

novo

Goran

ERV - Obračun plaća - JOPPD

Sukladno potrebama izraženim od klijenata koji u svojem redovnom poslovanju koriste ERP na bazi Odoo v10 Uvid-ovi razvojni programeri razvili su modul Obračuna plaća kao samostalni modul, to jest kao modul koji se naslanja na standardni Oddo modul Employment (Ljudski resursi) koji je modificiran sukladno važećim propisima i na također novo razvijeni Uvid-ov modul Hrvatske Evidencije radnog vremena (ERV) koji služi za evidenciju radnog vremena zaposlenika sukladno važećim propisima koji je temelj za bilo koji obračun plaće u bilo kojoj tvrtki.

 

Odoo text and image block
Odoo image and text block

 Obračun plaća - pojedinačni i grupni obračun

Modul Obračuna plaća izravno se naslanja na modul JOPPD koji je Uvid također razvio za svoje klijente, te u konačnici na modul Accountant (Računovodstvo). Ovaj set zasebnih modula koji se funkcionalno naslanjanju jedan na drugog, a povezanih u jednu logičku cjelinu poslovnog procesa obračuna plaća pruža potpunu funkcionalnost za vođenje obračuna plaća u realnom vremenu.

 

Puna i ograničena verzija

Modul Obračuna plaća moguće je dobiti u cjelovitoj (full) verziji koja podržava sve moguće verzije obračuna plaća, obračune naknade plaća, obračuna ostalih primitaka i obračuna neoporezivih primitaka ili u ograničenoj (limited) verziji prilagođenoj točno određenim potrebama obračuna plaća prema specifičnim potrebama svakog pojedinačnog klijenta.

Održavanje modula Obračuna plaća također je koncipirano na način da klijent može izabrati između dvije opcije održavanja. Prva opcija nudi potpuno automatskog održavanja i sve buduće nadogradnje i prilagodbe (npr. automatsko ažuriranje stopa prireza, uplatne račune, itd.) modula od strane Uvid-a ili druga opcija gdje korisnik sam vrši modifikacije u modul Obračuna plaća kako bi ostvario ažurnost sustava.

 

Odoo text and image block
Odoo image and text block

Obračun plaća - sustavno ažuriranje

Ovako koncipiran sustav razvijen od strane Uvid-a, te od nedavno ponuđenog domaćem tržištu u svojem potpunom (full) obliku podržava vođenje svih oblika obračuna plaća u svim njegovim fazama u realnom vremenu uz konstantno automatsko ažuriranje postavki sukladno čestim zakonskim izmjenama od strane Uvid-a.

Sve vrste i oblici obračuna plaća napravljeni su na način da se u konačnici svi obračuni mogu knjižiti u glavnu knjigu automatski po unaprijed definiranim načinima knjiženja ili na bilo koji drugi predefinirani parcijalni način zatražen od klijenta sukladno specifičnostima njegovog poslovnog procesa. Sustav nudi mogućnost podešavanja jednostrukog ili višestrukog ovjeravanja (validacije) svake od faze procesa obračuna ili cjelokupnog obračuna sukladno različitim potrebama i specifičnostima poslovnog procesa.